Chính sách quyền riêng tư – Chatbot Chi Tiêu

Chính Sách Quyền Riêng Tư Dành Cho Ứng Dụng Chatbot Chi Tiêu – Trợ lý cá nhân trong vấn đề chi tiêu

Ngày hiệu lực: 31.05.2024

1. Giới thiệu

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi thông qua chatbot của chúng tôi trên nền tảng Facebook Messenger. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

2. Thông tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau từ bạn:

• Thông tin Cá nhân: Tên, Facebook ID và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
• Thông tin Tương tác: Tin nhắn và phản hồi của bạn khi bạn tương tác với chatbot của chúng tôi.
• Thông tin Kỹ thuật: Thời gian, múi giờ, ngôn ngữ và các thông tin kỹ thuật khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

3. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để:

• Cung cấp và duy trì dịch vụ chatbot.
• Cải thiện trải nghiệm người dùng.
• Phản hồi các câu hỏi và yêu cầu của bạn.
• Gửi thông tin cập nhật và thông báo liên quan đến dịch vụ.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi:

• Bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy.
• Điều này là cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
• Chúng tôi buộc phải làm như vậy theo yêu cầu của pháp luật.

5. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy.

6. Quyền Lợi của Bạn

Bạn có quyền:

• Yêu cầu truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ.
• Phản đối hoặc hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
• Rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào.

7. Thay Đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách mới trên trang web của chúng tôi và/hoặc qua chatbot của chúng tôi.

8. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

• Số điện thoại: (+84) 876087878
• Địa chỉ: Số 74 đường số 7, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh