Tượng Thiên Thần Giáng Sinh 1 mét

Tượng Thiên Thần Giáng Sinh 1 mét, các kích thước khác như 30 cm, 40 cm, 60 cm, và 1.2 mét Tượng Công Giáo Beconi được chế tác thủ công bằng nguyên liệu Polyresin nguyên chất cao cấp: https://banthochuabeconi.com/nguyen-lieu/nguyen-lieu-polyresin-va-nhung-dieu-co-the-ban-da-biet/ Quy trình tạo mẫu và vẽ màu thủ công cổ điển được phát triển bởi đội ngũ từ Italia. … Đọc tiếp Tượng Thiên Thần Giáng Sinh 1 mét