12 Thánh Tông Đồ và những đức tính tốt của họ


Tên 12 thánh tông đồ trong truyền thống Kitô giáo bao gồm

 1. Simon Peter (Sao Phêrô)
 2. Andrew (Sao Anrê)
 3. James, con trai của Zebedee (Sao Giacôbê, con trai Zebedee)
 4. John, con trai của Zebedee (Sao Gioan, con trai Zebedee)
 5. Philip (Sao Phaolô)
 6. Bartholomew (còn được gọi là Nathanael – Sao Bartolomê)
 7. Thomas (Sao Tomê)
 8. Matthew (còn được gọi là Levi – Sao Matthêu)
 9. James, con trai của Alphaeus (Sao Giacôbê, con trai Alphaeus)
 10. Thaddeus (còn được gọi là Lebbaeus hoặc Judas, con trai Giacôbê)
 11. Simon the Zealot (Sao Simeon, người nhiệt tình)
 12. Judas Iscariot (người đã phản bội Jesus và sau đó được thay thế bởi Matthias – Sao Giuđa Iscariotê)

Mô tả về 12 Thánh Tông Đồ


Simon Peter: Đức tin và lòng trung thành sâu sắc với Chúa. Trở thành người đầu tiên đặt lòng trên nền tảng đá để xây dựng Giáo hội.

Andrew: Đức độ và lòng nhân từ. Là người giới thiệu Simon Peter với Jesus và sau đó trở thành người đồng hành trung thành của Ngài.

James, con trai của Zebedee: Đức mạnh dạn và sẵn lòng hi sinh. Là người đầu tiên trong các tông đồ chịu chết vì đức tin.

John, con trai của Zebedee: Đức yêu mến và lòng trinh nữ. Được xem là tông đồ mến khách và tác giả cuốn sách Tin Mừng có tên “Giáo huấn theo thánh Gioan”.

Philip: Đức tìm kiếm sự thật và lòng trung thành. Đặt lòng mở rộng để giới thiệu người khác với Chúa.

Bartholomew (Nathanael): Đức trung thành và lòng chân thành. Được nhắc đến trong các sự kiện quan trọng như khi chứng kiến sự kẻ mù được sửa lành bởi Chúa.

Thomas: Đức tin và lòng tìm hiểu. Trở thành biểu tượng của sự nghi ngờ và sau đó tin tưởng chắc chắn vào sự phục sinh của Chúa.

Matthew (Levi): Đức phục vụ và lòng chấp nhận sự sám hối. Là một thuế thần trước khi được Chúa gọi và trở thành tác giả sách Tin Mừng có tên “Giáo huấn theo thánh Mátthêu”.

James, con trai của Alphaeus: Đức kiên nhẫn và lòng sẵn lòng phục vụ. Được gọi là “James Thánh đồ ít” để phân biệt với James, con trai Zebedee.

Thaddeus (Lebbaeus/Judas): Đức lòng trung thành và lòng đáng tin cậy. Có tên khác nhau để phân biệt với Judas Iscariot.

Simon the Zealot: Đức tận hiến và lòng đam mê. Được cho là từng là một nhà nổi dậy và sau đó trở thành môn đồ của Chúa.

Judas Iscariot: Dù là tông đồ, Judas đã phản bội Jesus.

Câu chuyện về Bữa Tiệc Ly Chúa Giesu

Bữa Tiệc Ly, còn được gọi là Bữa tiệc Chúa Giêsu cuối cùng hoặc Bữa tiệc Cuối cùng, là một sự kiện quan trọng trong Kinh Thánh và trong truyền thống Công giáo. Câu chuyện này kể về bữa tiệc cuối cùng mà Chúa Giêsu tổ chức cùng với các môn đồ của Ngài trước khi Ngài bị bắt và chịu đắc thập giá.

Theo các Kinh thánh, Bữa Tiệc Ly diễn ra trong ngày lễ Lễ Phục Sinh Hạ, trước Lễ Phục Sinh Chúa Giêsu. Trong bữa tiệc này, Chúa Giêsu và mười hai môn đồ của Ngài đã cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng. Trong suốt bữa tiệc, Chúa Giêsu đã lấy một ổ bánh, chia thành những miếng nhỏ và chia cho mọi người, nói rằng đây là thân thể của Ngài. Sau đó, Ngài lấy một cốc rượu, chia cho mọi người và nói rằng đây là máu của Ngài.

Trong suốt buổi tối, Chúa Giêsu đã thông báo rằng một trong số mười hai môn đồ sẽ phản bội Ngài. Điều này gây ra sự bất ngờ và sợ hãi trong các môn đồ. Trong khi ăn tối, Chúa Giêsu cũng thiết lập bí tích Thánh Thể, khi Ngài lấy bánh và rượu, trao nó cho các môn đồ và nói rằng đây là cơ thể và máu của Ngài, và họ nên làm điều này để tưởng nhớ Ngài.

Cuối cùng, trong bữa tiệc này, Chúa Giêsu dạy các môn đồ về lòng khiêm tốn, tình yêu và sự bác ái, và Ngài cũng bày tỏ sự tiên tri về cái chết của mình và việc một trong số môn đồ sẽ phản bội Ngài.

Sau bữa tiệc này, Chúa Giêsu rời khỏi và đi đến Vườn Getsemani, nơi Ngài bị bắt và bắt đầu cuộc hành trình chịu chết trên thập giá.