Bàn Thờ Chúa Beconi tại Nhà sách Đức Bà Hoà Bình

Bàn Thờ Chúa Beconi tại Nhà sách Đức Bà Hoà Bình tại 1 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (bên tay phải Nhà thờ Đức Bà Hoà Bình, cạnh trường Tiểu Học Hoà Bình)