Bàn Thờ Chúa có thắp hương không? Người công giáo có thắp nhang không?

Share

Bàn Thờ Chúa có thắp hương không? Người công giáo có thắp nhang không? Người Công Giáo không có khi thức tháp hương cũng vái trước Bàn Thờ Chúa. Trước Bàn Thờ, Người Công Giáo làm dấu, đọc kinh cầu nguyện hoặc hát thánh ca.\

Một số Người Công Giáo vẫn xông trầm hoặc đốt nhang ở Bàn Thờ Chúa, nếu họ không cúng, khấn vái thì không sai; chúng tôi đã trao đổi với một số Gia Đình Công Giáo thì họ đã chia sẻ rằng việc Thắp Nhang Trầm / Nhang Quế hay Xông Trầm với mục đích tạo mùi thơm chứ không có nghi lễ Cúng Khấn Vái trước Bàn Thờ Chúa.

Liên hệ Xưởng Sản Xuất Tượng Công Giáo Beconi 

 Edit#bàn thờ chúa#bàn thờ chúa và gia tiên