Lịch lễ Công Giáo 2023

Lịch Lễ Công Giáo 2023 – Lịch các ngày lễ và cuối tuần của Công giáo năm 2023

Tháng 1 – 2023

 • 6 thg 1, 2023 Lễ hiển linh

Tháng 2 – 2023

 • 20 thg 2, 2023 Shrove Thứ Hai
 • 21 thg 2, 2023 lễ hội hóa trang
 • 22 thg 2, 2023 Thứ Tư Lễ Tro

Tháng 3 – 2023

 • 1 thg 3, 2023 Ngày lễ Thánh David
 • 17 thg 3, 2023 Ngày thánh Patrick

Tháng 4 -2023

 • 2 thg 4, 2023 Chủ nhật Lễ Lá
 • 6 thg 4, 2023 Thứ Năm Maundy
 • 7 thg 4, 2023 Thứ sáu tốt lành
 • 8 thg 4, 2023 Thứ bảy tuần thánh
 • 9 thg 4, 2023 Chủ nhật Phục sinh
 • 10 thg 4, 2023 Thứ Hai Phục Sinh

Tháng 5 – 2023

 • 18 thg 5, 2023 Lể thăng thiên
 • 28 thg 5, 2023 Lễ Ngũ tuần
 • 29 thg 5, 2023 Whit thứ hai

Tháng 6 – 2023

 • 4 thg 6, 2023 Chúa Nhật Ba Ngôi
 • 8 thg 6, 2023 Cơ thể của Christ

Tháng 8 – 2023

 • 15 thg 8, 2023 Đức mẹ Maria

Tháng 10

 • 4 thg 10, 2023 Lễ Thánh Phanxicô Assisi

Tháng 11

 • 1 thg 11, 2023 Ngày tất cả các vị thánh
 • 2 thg 11, 2023 Ngày tất cả các linh hồn
 • 11 thg 11, 2023 Ngày thánh Martin
 • 22 thg 11, 2023 Ngày ăn năn

Tháng 12 – 2023

 • 3 thg 12, 2023 Chúa nhật đầu tiên của mùa vọng
 • 6 thg 12, 2023 Ngày thánh Nicholas
 • 8 thg 12, 2023 Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội
 • 10 thg 12, 2023 Chúa nhật thứ hai mùa vọng
 • 12 thg 12, 2023 Lễ Đức Mẹ Guadalupe
 • 17 thg 12, 2023 Chúa nhật thứ ba mùa vọng
 • 24 thg 12, 2023 đêm Giáng sinh
 • 25 thg 12, 2023 ngày Giáng Sinh
 • 26 thg 12, 2023 Ngày tặng quà
Lịch Lễ Công Giáo 2023 - Lịch các ngày lễ và cuối tuần của Công giáo năm 2023

Các ngày lễ trọng Công giáo trong năm 2023 của người Công giáo bao gồm:

Tháng 1 – năm 2023

 • Lễ Mẹ Thiên Chúa: Ngày 01/01/2023.
 • Lễ Hiển linh: Ngày 06/01/2023.
 • Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa: Ngày 10/01/2023.
 • Tết Nguyên Đán (năm Quý Mão): Ngày 22/01/2023.

Tháng 2 – năm 2023

 • Lễ Tro: Ngày 22/02/2023.

Tháng 3 – năm 2023

 • Lễ Thánh Cả Giuse (Feast of Saint Joseph): Ngày 19/03/2023.
 • Lễ Truyền tin cho Đức Mẹ: Ngày 25/03/2023.

Tháng 4 – năm 2023

 • Lễ Lá: Ngày 02/04/2023.
 • Thứ Năm Tuần Thánh: Ngày 06/04/2023.
 • Lễ Phục sinh: Ngày 09/04/2023.
 • Lễ Lòng thương xót Chúa: Ngày 16/04/2023.

Tháng 5 – năm 2023

 • Lễ Thánh Giuse Thợ: Ngày 01/05/2023.
 • Lễ Chúa thăng thiên: Ngày 18/05/2023.
 • Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Ngày 28/05/2023.

Tháng 6 – năm 2023

 • Lễ Chúa Ba Ngôi: Ngày 04/06/2023.
 • Lễ Mình và Máu Thánh Chúa: Ngày 08/06/2023.
 • Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Ngày 09/06/2023.
 • Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: Ngày 29/06/2023.

Tháng 8 – năm 2023

 • Lễ Chúa Hiển Dung: Ngày 06/08/2023.
 • Lễ Đức Mẹ hồn và xác lên trời: Ngày 15/08/2023.

Tháng 11 – năm 2023

 • Lễ Các Thánh: Ngày 01/11/2023.
 • Lễ Chúa Kitô Vua: Ngày 20/11/2023.
 • Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam: Ngày 24/11/2023.
 • Lễ Tạ ơn: Ngày 23/11/2023.

Tháng 12 – năm 2023

 • Chúa Nhật I Mùa Vọng: Ngày 03/12/2023.
 • Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội: Ngày 08/12/2023.
 • Lễ Giáng Sinh: Ngày 25/12/2023.
 • Lễ Thánh Gia Thất: Ngày 30/12/2023.

XƯỞNG CHẾ TÁC TƯỢNG CÔNG GIÁO CAO CẤP XUẤT KHẨU