Luật Hôn Nhân Công Giáo – kết hôn với người có đạo công giáo – kiến thức hay

Share

Luật hôn nhân Công Giáo, tổng hợp các kiến thức hay về hôn nhân công giáo, các nghi thức.


“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”


I. LUẬT HÔN NHÂN CÔNG GIÁO MỚI NHẤT

Xem tại đây: https://catholicvn.com/tin-tuc-cong-giao/luat-hon-nhan-cong-giao/

II. KIẾN THỨC HAY ĐỂ CHUẨN BỊ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NGOẠI ĐẠO VÀ CÁC YÊU CẦU – NGHI THỨC

III. LY HÔN TRONG ĐẠO CÔNG GIÁO THÌ MẮC TỘI GÌ

IV. TỶ LỆ LY HÔN CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO – THÁO GỠ HÔN NHÂN CÔNG GIÁO

V. NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ ĐƯỢC TÁI HÔN KHÔNG

XƯỞNG CHẾ TÁC TƯỢNG CÔNG GIÁO CAO CẤP XUẤT KHẨU