Nhận gia công sản xuất sản phẩm Polyresin xuất khẩu theo yêu cầu

Share

Nguyên liệu Polyresin | Nhận gia công sản xuất sản phẩm Polyresin xuất khẩu theo yêu cầu. Sản xuất sản phẩm tượng công giáo, tượng phật giáo, tượng decor, tượng ông già noel, tượng thú… bằng nguyên liệu Polyresin theo yêu cầu. Hoàn thiện màu mỹ thuật đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Sản xuất OEM sản phẩm mỹ thuật ….

Nhận gia công sản xuất sản phẩm Polyresin xuất khẩu theo yêu cầu. Sản xuất sản phẩm tượng công giáo, tượng phật giáo, tượng decor, tượng ông già noel, tượng thú… bằng nguyên liệu Polyresin theo yêu cầu. Hoàn thiện màu mỹ thuật đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Sản xuất OEM sản phẩm mỹ thuật ….
Nhận gia công sản xuất sản phẩm Polyresin xuất khẩu theo yêu cầu. Sản xuất sản phẩm tượng công giáo, tượng phật giáo, tượng decor, tượng ông già noel, tượng thú... bằng nguyên liệu Polyresin theo yêu cầu. Hoàn thiện màu mỹ thuật đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Sản xuất OEM sản phẩm mỹ thuật ....

Sản xuất sản phẩm Polyresin theo yêu cầu

  • Sản phẩm tượng tôn giáo, tượng decor kích thước từ 5 inch trở lên đến 2 mét
  • Sản phẩm decor noel, ông già noel các kích thước
  • Các sản phẩm chặn giấy, để bàn trang trí …
Nhận gia công sản xuất sản phẩm Polyresin xuất khẩu theo yêu cầu. Sản xuất sản phẩm tượng công giáo, tượng phật giáo, tượng decor, tượng ông già noel, tượng thú... bằng nguyên liệu Polyresin theo yêu cầu. Hoàn thiện màu mỹ thuật đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Sản xuất OEM sản phẩm mỹ thuật ....

Nhận gia công sản xuất sản phẩm Polyresin xuất khẩu theo yêu cầu. Sản xuất sản phẩm tượng công giáo, tượng phật giáo, tượng decor, tượng ông già noel, tượng thú... bằng nguyên liệu Polyresin theo yêu cầu. Hoàn thiện màu mỹ thuật đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Sản xuất OEM sản phẩm mỹ thuật ....

Nhận gia công sản xuất sản phẩm Polyresin xuất khẩu theo yêu cầu. Sản xuất sản phẩm tượng công giáo, tượng phật giáo, tượng decor, tượng ông già noel, tượng thú... bằng nguyên liệu Polyresin theo yêu cầu. Hoàn thiện màu mỹ thuật đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Sản xuất OEM sản phẩm mỹ thuật ....

Nhận gia công sản xuất sản phẩm Polyresin xuất khẩu theo yêu cầu. Sản xuất sản phẩm tượng công giáo, tượng phật giáo, tượng decor, tượng ông già noel, tượng thú... bằng nguyên liệu Polyresin theo yêu cầu. Hoàn thiện màu mỹ thuật đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Sản xuất OEM sản phẩm mỹ thuật ....

Nhận gia công sản xuất sản phẩm Polyresin xuất khẩu theo yêu cầu. Sản xuất sản phẩm tượng công giáo, tượng phật giáo, tượng decor, tượng ông già noel, tượng thú... bằng nguyên liệu Polyresin theo yêu cầu. Hoàn thiện màu mỹ thuật đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Sản xuất OEM sản phẩm mỹ thuật ....

THÔNG TIN LIÊN HỆ XƯỞNG SẢN XUẤT POLYRESIN THEO YÊU CẦU

  • Trụ sở: KDT Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
  • Xưởng chính: 56/1 Đường Tam Bình, P Tam Phú, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
  • Xưởng 2: Thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  • Xưởng 3: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh