Top 5 Mẫu Tượng Công Giáo Beconi được khách hàng quan tâm nhiều nhất

Share

Top 5 Mẫu Tượng Công Giáo Beconi được khách hàng quan tâm nhiều nhất

I. Tượng Chúa Chịu Nạn trên cây Thánh Giá

II. Tượng Đức Mẹ Ban Ơn – Tượng Công Giáo Beconi

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn mẫu Châu Âu cao 1.6 mét

III. Tượng Đức Mẹ Lộ Đức

IV. Tượng Chúa Khải Hoàn – Tượng Chúa Beconi

1. Tượng Chúa Khải Hoàn thánh giá đế

2. Tượng Chúa Khải Hoàn thánh giá treo

V. Tượng Thánh Giuse Hoa Huệ – Tượng Công Giáo Polyresin

1. Tượng Thánh Giuse Hoa Huệ vẽ màu nâu

2. Tượng Thánh Giuse Hoa Huệ vẽ màu sáng

XƯỞNG CHẾ TÁC TƯỢNG CÔNG GIÁO VÀ BÀN THỜ CHÚA CAO CẤP XUẤT KHẨU