Tượng Đức Mẹ Ban ơn trong khuôn viên và Bàn Thờ Chúa phòng khách – tại Đồng Nai

Tượng Đức Mẹ Ban ơn trong khuôn viên và Bàn Thờ Chúa phòng khách – tại Vĩnh Cửu Đồng Nai. Tượng được chế tác bằng nguyên liệu Polyresin, tại Beconi Việt Nam (xưởng chế tác Tượng Công Giáo thủ công số 1).

Khách hàng cho những lời bình có cánh

Tượng Đức Mẹ Ban ơn trong khuôn viên và Bàn Thờ Chúa phòng khách - tại Vĩnh Cửu Đồng Nai. Tượng được chế tác bằng nguyên liệu Polyresin, tại Beconi Việt Nam (xưởng chế tác Tượng Công Giáo thủ công số 1).

Bàn Thờ Chúa phòng khách – bệ thờ bằng gỗ giá tị

Tượng Đức Mẹ Ban ơn trong khuôn viên và Bàn Thờ Chúa phòng khách - tại Vĩnh Cửu Đồng Nai. Tượng được chế tác bằng nguyên liệu Polyresin, tại Beconi Việt Nam (xưởng chế tác Tượng Công Giáo thủ công số 1).
Tượng Đức Mẹ Ban ơn trong khuôn viên và Bàn Thờ Chúa phòng khách - tại Vĩnh Cửu Đồng Nai. Tượng được chế tác bằng nguyên liệu Polyresin, tại Beconi Việt Nam (xưởng chế tác Tượng Công Giáo thủ công số 1).

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn ở khuôn viên sân vườn gia đình

Tượng Đức Mẹ Ban ơn cao 1.2 mét. Là mẫu tượng được chế tác thủ công và vẽ màu ngoại nhập. Bảo hành màu ngoài trời 12 năm trực tiếp nhà sản xuất Beconi.

Tượng Đức Mẹ Ban ơn trong khuôn viên và Bàn Thờ Chúa phòng khách - tại Vĩnh Cửu Đồng Nai. Tượng được chế tác bằng nguyên liệu Polyresin, tại Beconi Việt Nam (xưởng chế tác Tượng Công Giáo thủ công số 1).

Tượng Đức Mẹ Ban ơn trong khuôn viên và Bàn Thờ Chúa phòng khách - tại Vĩnh Cửu Đồng Nai. Tượng được chế tác bằng nguyên liệu Polyresin, tại Beconi Việt Nam (xưởng chế tác Tượng Công Giáo thủ công số 1).

Tượng Đức Mẹ Ban ơn trong khuôn viên và Bàn Thờ Chúa phòng khách - tại Vĩnh Cửu Đồng Nai. Tượng được chế tác bằng nguyên liệu Polyresin, tại Beconi Việt Nam (xưởng chế tác Tượng Công Giáo thủ công số 1).

XƯỞNG CHẾ TÁC TƯỢNG CÔNG GIÁO VÀ BÀN THỜ CHÚA CAO CẤP XUẤT KHẨU