Bàn Thờ Chúa tại Pháp – Thiết kế Bàn Thờ Công Giáo ở Pháp

Share

Bàn Thờ Chúa tại Pháp – Thiết kế Bàn Thờ Công Giáo ở Pháp.

Cách Thức vận chuyển Tượng Đức Mẹ Maria ( Tượng Công Giáo ) & Bàn Thờ Thiên Chúa từ Việt Nam đến Pháp. Khách hàng có thể lựa chọn 3 hình thức chuyển hàng:

  • 1. Hành lý ký gửi chung với chuyến bay mà khách hàng hoặc người nhà bay từ Việt Nam đến Pháp.
  • 2. Gửi thông qua đường máy bay ( Air) – thời gian vận chuyển nhanh.
  • 3. Gửi thông qua ghép conterner ( Sea) – đường biển có cước vận chuyển rẻ.

XƯỞNG CHẾ TÁC TƯỢNG CÔNG GIÁO CAO CẤP XUẤT KHẨU