Bàn Thờ Chúa tiếng anh, tiếng trung … và nhiều ngôn ngữ khác

Bàn Thờ Chúa là một thuật ngữ chung chỉ đến nơi Thờ phụng, Tôn kính Thiên chúa trong gia đình và thường được đặt trong phòng khách; cho nên Bàn Thờ Chúa sẽ được hiểu chung trên toàn thế giới và có nhiều ngôn ngữ của những quốc gia khác nhau: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, …

Bàn Thờ Chúa là một thuật ngữ chung chỉ đến nơi Thờ phụng, Tôn kính Thiên chúa trong gia đình và thường được đặt trong phòng khách; cho nên Bàn Thờ Chúa sẽ được hiểu chung trên toàn thế giới và có nhiều ngôn ngữ của những quốc gia khác nhau: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, ...
 1. Bàn Thờ Chúa tiếng Anh:
  Bàn Thờ Chúa –> “God Altar” hoặc là “Altar”
 2. Bàn Thờ Chúa tiếng Trung:
  Bàn Thờ Chúa –> ” 神坛 ” phát âm là ” Shén tán “
 3. Bàn Thờ Chúa tiếng Hàn:
  Bàn Thờ Chúa –> “신 제단” phát âm là “sin jedan”\
 4. Bàn Thờ Chúa tiếng Nhật:
  Bàn Thờ Chúa –> ” 神の祭壇 ” phát âm là “Kami no saidan”

Một số ngôn ngữ khác về Bàn Thờ Chúa được dịch:

 • Bàn Thờ Chúa tiếng Pháp

theo tiếng Pháp là: L’autel de Dieu

 • Bàn Thờ Chúa tiếng Nga

theo tiếng Nga là: Алтарь Бога ( đọc là: Altar’ Boga)

Bàn Thờ Chúa là một thuật ngữ chung chỉ đến nơi Thờ phụng, Tôn kính Thiên chúa trong gia đình và thường được đặt trong phòng khách; cho nên Bàn Thờ Chúa sẽ được hiểu chung trên toàn thế giới và có nhiều ngôn ngữ của những quốc gia khác nhau: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, ...

>> Tượng Công Giáo bằng Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nga, … và nhiều ngôn ngữ khác

Liên hệ Xưởng Sản Xuất Tượng Công Giáo Beconi