Beconi Việt Nam phục chế Tượng Đức Mẹ La Vang năm 2019

Beconi Việt Nam phục chế Tượng Đức Mẹ La Vang năm 2019. Tượng Đức Mẹ La Vang được phục chế bằng nguyên liệu polyresin và màu vẽ thủ công nhập từ Italia. Thực hiện bởi đội ngũ Beconi Việt Nam – lê Nhất và cộng sự.

Hình ảnh tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang – Thánh Địa Đức Mẹ La Vang năm 2019

Địa chỉ: Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị.

Beconi Việt Nam phục chế Tượng Đức Mẹ La Vang năm 2019. Tượng Đức Mẹ La Vang được phục chế bằng nguyên liệu polyresin và màu vẽ thủ công nhập từ Italia. Thực hiện bởi đội ngũ Beconi Việt Nam - lê Nhất và cộng sự.
Beconi Việt Nam phục chế Tượng Đức Mẹ La Vang năm 2019. Tượng Đức Mẹ La Vang được phục chế bằng nguyên liệu polyresin và màu vẽ thủ công nhập từ Italia. Thực hiện bởi đội ngũ Beconi Việt Nam - lê Nhất và cộng sự.
Beconi Việt Nam phục chế Tượng Đức Mẹ La Vang năm 2019. Tượng Đức Mẹ La Vang được phục chế bằng nguyên liệu polyresin và màu vẽ thủ công nhập từ Italia. Thực hiện bởi đội ngũ Beconi Việt Nam - lê Nhất và cộng sự.
Beconi Việt Nam phục chế Tượng Đức Mẹ La Vang năm 2019. Tượng Đức Mẹ La Vang được phục chế bằng nguyên liệu polyresin và màu vẽ thủ công nhập từ Italia. Thực hiện bởi đội ngũ Beconi Việt Nam - lê Nhất và cộng sự.
Beconi Việt Nam phục chế Tượng Đức Mẹ La Vang năm 2019. Tượng Đức Mẹ La Vang được phục chế bằng nguyên liệu polyresin và màu vẽ thủ công nhập từ Italia. Thực hiện bởi đội ngũ Beconi Việt Nam - lê Nhất và cộng sự.

Video toàn cảnh quá trình thực hiện

Liên hệ Xưởng Sản Xuất Tượng Công Giáo Beconi