Thiết kế Bàn Thờ Chúa trong phòng khách, Bàn Thờ Gia Tiên (Bàn Thờ Công Giáo cao cấp)

Thiết kế Bàn Thờ Chúa trong phòng khách (Bàn Thờ Công Giáo phòng khách gia đình cao cấp), Bàn Thờ Gia Tiên (Bàn Thờ Ông Bà – Gia Tiên Công Giáo).

Liên hệ Xưởng Sản Xuất Tượng Công Giáo Beconi