Thông tin 117 Thánh tử Đạo Việt Nam – Danh sách tên, Quê quán, Năm sinh

Share

Danh sách 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam theo https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/danh-sach-cac-thanh-tu-dao-viet-nam-xep-theo-ngay-le-31273

1Thánh Đaminh PHẠM TRỌNG KHẢM (1780-1859) Quan ánquê Quần Cống, xã Trà Lũ, tỉnh Nam Định
2Thánh Giuse PHẠM TRỌNG TẢ (1800-1859) Chánh tổngquê Quần Cống, xã Trà Lũ, phủ Xuân Trường, Nam Định
3Thánh Luca PHẠM TRỌNG THÌN (1820-1859) Chánh tổngquê Quần Cống, xã Trà Lũ, tỉnh Nam Định
4Thánh MATTEO ALONSO LECINIANA-ĐẬU (1702-1745) Linh mụcngười Tây Ban Nha
5Thánh FRANCESCO GIL FEDERICH – TẾ (1702-1745)Linh mụcngười Tây Ban Nha
6Thánh Tôma NGÔ TÚC KHUÔNG (1780-1860) Linh mụcquê Nam Hòa, xứ Tiên Chu, tỉnh Hưng Yên
7Thánh JEAN – THÉOPHANE VÉNARD – VEN (1829-1861) Linh mụcngười Pháp
8Thánh Phaolô LÊ VĂN LỘC (1830-1859) Linh mụcquê An Nhơn, phủ Tân Bình (sau này là Sài Gòn)
9Thánh Đaminh NGUYỄN VĂN CẨM (1810 – 1859) Linh mụcquê Cẩm Giàng (hay Cẩm Chương), xứ Kẻ Roi, tỉnh Bắc Ninh
10Thánh Đaminh VŨ ĐÌNH TƯỚC (1775-1839) Linh mụcquê Trung Lao, tỉnh Nam Định
11Thánh Phaolô LÊ BẢO TỊNH (1793 – 1857) Linh mụcquê Trinh Hà, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
12Thánh Phêrô NGUYỄN VĂN LỰU (1812-1861) Linh mụcquê Gò Vấp, tỉnh Gia Định (nay là Sài Gòn)
13Thánh Laurensô NGUYỄN VĂN HƯỞNG (1802-1856) Linh mụcquê Kẻ Sải, xã Tụy Hiền, huyện Hoài Yên, Hà Nội
14Thánh Phêrô NGUYỄN VĂN HIẾU (1783-1840)Thầy giảngquê Đồng Chuối & Ngày tử đạo: 28 tháng 4
15Thánh Gioan Baotixita ĐINH VĂN THANH (1796-1840) Thầy giảngquê Nội Khê, xứ Hảo Nho, tỉnh Ninh Bình
16Thánh Phêrô PHẠM KHẮC KHOAN (1771-1840) Linh mụcquê Duyên Mậu, xứ Hảo Nho, Giáo phận Phát Diệm
17Thánh Giuse NGUYỄN DUY TUÂN (HOAN) (1811-1861) Linh mụcquê Trần Xá, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên
18Thánh JEAN-LOUIS BONNARD – HƯƠNG (1824-1852) Linh mục, người Pháp
19Thánh AUGUSTIN SCHOEFFLER – ĐÔNG (1822-1851) Linh mục, người Pháp
20Thánh GIUSE NGUYỄN VĂN LỰU (1789-1854) Trùm nhất, quê Mặc Bắc, huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
21Thánh GIUSE NGÔ DUY HIỂN (1769-1840) Linh mục, quê Quần Phương Hạ, tỉnh Nam Định
22Thánh Matthêu LÊ VĂN GẪM (1813-1847) Thương gia, quê Long Đại, xứ Gò Công, tỉnh Biên Hòa
23Thánh Laurensô PHẠM VIẾT NGÔN (1840-1862) Giáo dân, quê Lục Thủy, huyện Giao Thủy, Giáo phận Trung (Bùi Chu)
24Thánh Micae HỒ ĐÌNH HY (1808-1857) Quan Thái bộc, quê Nhu Lâm, phủ Thừa Thiên
25Thánh Phêrô ĐOÀN VĂN VÂN (1780-1857) Thầy giảng, quê Kẻ Bói, tỉnh Hà Nam
26Thánh Matthêu NGUYỄN VĂN PHƯỢNG (ĐẮC) (1801-1861) Trùm họ – Lương y, quê Kẻ Lái, Lý Nhơn, tỉnh Quảng Bình
27Thánh Gioan ĐOẠN TRINH HOAN (1798-1861) Linh mục, quê Kim Long, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên
28Thánh Phaolô TRẦN VĂN HẠNH (1827-1859) Giáo dân, quê Tân Triều, Biên Hòa
29Thánh Giuse PHẠM QUANG TÚC (1843-1862) Nông dân, quê Hoàng Xá, xứ Ngọc Đồng, Hưng Yên (Hải Hưng)
30Thánh Đaminh TRẦN DUY NINH (1841-1862) Giáo dân, quê Trung Linh, tỉnh Nam Định
31Thánh Phaolô VŨ VĂN ĐỔNG (1802-1862) Thủ bạ, quê Cao Xá, Giáo phận Trung, tỉnh Hải Hưng
32 Thánh Đaminh TRẦN VĂN TOẠI (1812-1862) Ngư phủ, quê Đông Thành, tỉnh Thái Bình
33Thánh Luca VŨ BÁ LOAN (1756-1840) Linh mục, quê Bút Đông, Trác Bút, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Ninh
34Thánh Đaminh NGUYỄN VĂN HUYÊN (1817-1862) Ngư phủ, quê Đông Thành
35Thánh Phêrô ĐINH VĂN DŨNG (1800-1862), Ngư phủ, quê Trung Đồng, Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình
36Thánh Vinh Sơn PHẠM VĂN DƯƠNG (1821-1862) Thu thuế, quê Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình.
37Thánh Phêrô ĐINH VĂN THUẦN (1802-1862) Ngư phủ, quê Đông Phú, Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình
38Thánh Giuse TRẦN VĂN TUẤN (1824-1862) Nông dân, quê Nam Điền, xứ Phú Nhai
39Thánh Nicôla BÙI ĐỨC THỂ (1792-1839) Binh lính, quê Kiên Trung, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định
40Thánh Augustinô PHAN VIẾT HUY (1795-1839) Binh lính, quê Hạ Linh
41Thánh Đaminh NGUYỄN HUY NGUYÊN (1800-1862), Chánh trương – Lang y, quê giáo xứ Ngọc Cục
42Thánh Đaminh NGUYỄN ĐỨC NHI (1822-1862), Giáo dân, quê Ngọc Cục, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
43Thánh Đaminh NGUYỄN ĐỨC MẠO (1818-1862) Hương quản hay Phó lý, quê Ngọc Cục, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định
44Thánh Vinh Sơn NGUYỄN MẠNH TƯƠNG (1814-1862) Chánh tổng, quê Ngọc Cục, tỉnh Nam Định.
45Thánh Anrê NGUYỄN MẠNH TƯỜNG (1812-1862) Giáo dân, quê Ngọc Cục, tỉnh Nam Định
46Thánh Phêrô PHAN HỮU ĐA (1802-1862) Thợ mộc, quê Ngọc Cục, tỉnh Nam Định
47Thánh DUMINGO HENARES-MINH (1765-1838) Giám mục, người Tây Ban Nha
48Thánh Phanxicô ĐỖ VĂN CHIỂU (1797-1833) Thầy giảng, quê Trung Lễ, giáo xứ Liên Thủy, tỉnh Nam Định
49Thánh Tôma VŨ QUANG TOÁN (1764-1840) Thầy giảng, quê Cần Phán, tỉnh Thái Bình
50Thánh Vinh Sơn ĐỖ YẾN (1764-1838) Linh mục, quê Trà Lũ, xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Định
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

XƯỞNG CHẾ TÁC TƯỢNG CÔNG GIÁO CAO CẤP XUẤT KHẨU