Tuyển dụng 10 Thợ Đúc Tượng ( Đổ Tượng) Poly Resin, Poly Stone, Composite, Thạch cao tại Tp HCM

Beconi tuyển dụng 10 Thợ Đúc Tượng ( Đổ Tượng) Poly Resin, Poly Stone, Composite, Thạch cao tại Tp HCM

BECONI VIỆT NAM – CHẾ TÁC TƯỢNG CÔNG GIÁO THỦ CÔNG & PHÂN PHỐI TƯỢNG CÔNG GIÁO VÀ BÀN THỜ CHÚA VIỆT NAM VÀ XUẤT KHẨU TRÊN KHẮP THẾ GIỚI