Tuyển dụng 10 Thợ vẽ Tượng thủ công bằng cọ tại Tp HCM

Beconi tuyển dụng 10 Thợ vẽ Tượng thủ công bằng cọ tại Tp HCM

Tuyển dụng 10 Thợ vẽ Tượng thủ công bằng cọ tại Tp HCM

BECONI VIỆT NAM – CHẾ TÁC TƯỢNG CÔNG GIÁO THỦ CÔNG & PHÂN PHỐI TƯỢNG CÔNG GIÁO VÀ BÀN THỜ CHÚA VIỆT NAM VÀ XUẤT KHẨU TRÊN KHẮP THẾ GIỚI