10 điều mà Người Công Giáo muốn làm kinh doanh thành công cần phải biết

Người Công Giáo có những phong tục, văn hóa khác biệt. Sau đây là 10 điều mà Người Công Giáo muốn làm kinh doanh thành công cần phải biết.

– Người Công Giáo, Đạo Thiên Chúa có được thắp nhang (thắp hương) không?
– Đạo Thiên Chúa có thờ cúng tổ tiên không?
– Người Công Giáo có cúng ông Táo không?
– Người Công Giáo có được cúng khai trương không?
– Người Công Giáo có được thờ thần tài không?
– Đạo Công Giáo có được phép cúng trái cây không?
– Người Công Giáo có cúng đầy tháng cho con không?

Người Công Giáo, Đạo Thiên Chúa có được thắp nhang (thắp hương) không?

Đạo Thiên Chúa có thờ cúng tổ tiên không?

Người Công Giáo có cúng ông Táo không?

Người Công Giáo có được cúng khai trương không?

Người Công Giáo có được thờ thần tài không?

Đạo Công Giáo có được phép cúng trái cây không?

Người Công Giáo có cúng đầy tháng cho con không?

XƯỞNG CHẾ TÁC TƯỢNG CÔNG GIÁO VÀ BÀN THỜ CHÚA CAO CẤP XUẤT KHẨU